2019_09/9_PHIẾU KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG


Chào các em sinh viên,

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức thực hiện cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Những ý kiến của các em có ý nghĩa rất quan trọng, giúp Bộ GD&ĐT tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công. Chúng tôi đảm bảo những thông tin mà các em cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các em.

Ban Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

P.305 A1, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

ĐT: 083.8 647 256, noi bo: 5109.

Email: bandbcl@hcmut.edu.vn

          dbcl.bkhcm@hcmut.edu.vn 

Website: www.oqa.hcmut.edu.vn 

Có 12 câu hỏi trong khảo sát này.

A. TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Hướng dẫn: Anh/Chị hãy chọn mức trả lời thích hợp nhất.

1. Rất không hài lòng         2. Không hài lòng         3. Phân vân        4. Hài lòng        5. Rất hài lòng 

  1 2 3 4 5
Câu 1. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào đối với việc cung cấp thông tin của nhà trường về tuyển sinh và nhập học ?
1
2
3
4
5
Câu 2. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về các thủ tục hành chính (thủ tục nhập học, đăng ký môn học ...) của trường ?
1
2
3
4
5
Câu 3. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào với mức thu học phí và các khoản thu khác hiện nay của nhà trường ?
1
2
3
4
5
Câu 4. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về các chính sách hỗ trợ cho đối tượng đặc biệt ở nhà trường (con thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, v.v…) theo quy định của Nhà nước ?
1
2
3
4
5
Câu 5. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/Chị về tiếp cận dịch vụ giáo dục của trường như thế nào ?
1
2
3
4
5

B. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG

Hướng dẫn: Anh/Chị hãy chọn mức trả lời thích hợp nhất.

1. Rất không hài lòng         2. Không hài lòng         3. Phân vân        4. Hài lòng        5. Rất hài lòng 

  1 2 3 4 5
Câu 6. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về hệ thống phòng học, giảng đường, phòng chức năng, khu hoạt động thể thao. văn hoá (diện tích, âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, vệ sinh) ở trường ?
1
2
3
4
5
Câu 7. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về khu ký túc xá dành cho sinh viên của trường ?
1
2
3
4
5
Câu 8. Anh/ Chị hài lòng ở mức độ nào về việc ứng dụng công nghệ thông tin (máy tính, mạng internet...) trong đào tạo của nhà trường ?
1
2
3
4
5
Câu 9. Anh/ Chị hài lòng ở mức độ nào về thư viện của trường (số lượng chỗ ngồi, số lượng, chất lượng sách/tài liệu tham khảo, giờ phục vụ...) ?
1
2
3
4
5
Câu 10. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/Chị về điều kiện cơ sở vật chất của trường như thế nào?
1
2
3
4
5

C. MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO

Hướng dẫn: Anh/Chị hãy chọn mức trả lời thích hợp nhất.

1. Rất không hài lòng         2. Không hài lòng         3. Phân vân        4. Hài lòng        5. Rất hài lòng 

  1 2 3 4 5
Câu 11. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về môi trường tự nhiên (không khí, cây xanh...) ở trường?
1
2
3
4
5
Câu 12. Anh chị hài lòng ở mức độ nào về tình trạng an ninh, an toàn ở trường và khu vực xung quanh trường?
1
2
3
4
5
Câu 13. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về thái độ của các giảng viên ở trường trong hoạt động đào tạo (sự nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ sinh viên)?
1
2
3
4
5
Câu 14. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào với cách lãnh đạo nhà trường tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên về các hoạt động trong nhà trường?
1
2
3
4
5
Câu 15. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về môi trường đào tạo ở trường như thế nào?
1
2
3
4
5

D. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Hướng dẫn: Anh/Chị hãy chọn mức trả lời thích hợp nhất.

1. Rất không hài lòng         2. Không hài lòng         3. Phân vân        4. Hài lòng        5. Rất hài lòng 

  1 2 3 4 5
Câu 16. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào đối với việc đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay ?
1
2
3
4
5
Câu 17. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về phương pháp giảng dạy của phần lớn giảng viên trong trường(giúp bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên) ?
1
2
3
4
5
Câu 18. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về hoạt động kiểm tra, đánh giá ở nhà trường (hình thức và nội dung thi, kiểm tra, cách xếp loại) ?
1
2
3
4
5
Câu 19. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về việc cung cấp các thông tin về nghề nghiệp và cơ hội việc làm của trường (thông qua việc tổ chức các hội thảo, seminar với các nhà tuyển dụng; thông báo ở trường hoặc trên trang web của trường) ?
1
2
3
4
5
Câu 20. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về hoạt động đào tạo của trường như thế nào ?
1
2
3
4
5

E. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn: Anh/Chị hãy chọn mức trả lời thích hợp nhất.

1. Rất không hài lòng         2. Không hài lòng         3. Phân vân        4. Hài lòng        5. Rất hài lòng 

  1 2 3 4 5
Câu 21. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ của bản thân (về kiến thức và kĩ năng chuyên môn, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức) qua thời gian học tại trường?
1
2
3
4
5
Câu 22. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ của bản thân trong kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo qua thời gian học tại trường ?
1
2
3
4
5
Câu 23. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về những kiến thức, kĩ năng thu được phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề trong thực tế quathời gian học tại trường ?
1
2
3
4
5
Câu 24. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ trong kĩ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm quathời gian học tại trường ?
1
2
3
4
5
Câu 25. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về kết quả đào tạo ở trường như thế nào ?
1
2
3
4
5
Câu 26. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NÓI CHUNG CỦA ANH/CHỊ VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?
1
2
3
4
5

F. Ý KIẾN KHÁC

Câu 27. Anh/Chị vui lòng đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục  đại học về các lĩnh vực dưới đây:

THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI

Bạn hãy chọn một ý trả lời trong các câu hỏi sau.
1/ Giới tính:
2/ Năm sinh: (HD: chỉ nhập số năm sinh)
3/ Dân tộc: (HD: Điền thông tin vào chỗ trống)
4/ Sinh viên năm thứ:
5/ Ngành học:
6/ Khoa đang theo học: